Naším hlavným cieľom je poskytovanie vzdelávania vo finančnom sektore, no zároveň sa snažíme širokú verejnosť pozitívne motivovať k podnikaniu a neustálej potrebe osobného rastu.

Prostredníctvom skutočných príbehov poukazujeme
na dôležitosť kritického myslenia v rôznych životných situáciách. Sme presvedčení, že len vďaka správnemu
nastaveniu mysle a vytrvalosti dokážeme spoločne
dosiahnuť rast a prosperitu v ktorejkoľvek oblasti života.

Obzvlášť v oblasti financií, investovania a podnikania je triezvy úsudok vždy mimoriadne dôležitý. Preto
prostredníctvom našich workshopov a iných podujatí
vštepujeme širokej verejnosti a predovšetkým žiakom
a študentom základy finančnej gramotnosti, vďaka
ktorým budú v budúcnosti schopní robiť správne
finančné, investičné a podnikateľské rozhodnutia.

Konferencia

Aktuálne aktívne spolupracujeme v oblasti poskytovania
vzdelávania s Regionálnym centrom mládeže so sídlom
v Košiciach
. Spoločne organizujeme vzdelávacie podujatia
a workshopy pre žiakov stredných škôl na území
Košického samosprávneho kraja.

Účastníkov oboznamujeme s poznatkami súvisiacimi
s efektívnym riadením vlastných finančných zdrojov
s cieľom zaistenia celoživotného finančného
zabezpečenia. Taktiež ich učíme vytvárať si správne
návyky potrebné pre všeobecnú prosperitu.

FOTOGRAFIE

Finančná skupina Fineta © 2020-2023 Všetky práva vyhradené.