Kontaktné údajeFineta, o. z.

Registračné údaje
IČO: 52605752
DIČ: 2121158589
Reg. číslo: VVS/1-900/90-57163

Sídlo
Maurerova ulica 935/12
053 42 Krompachy
Slovenská republika


Webové sídlo
www.fineta.sk

Elektronické kontakty
E-mail: mail@fineta.sk
Tel. číslo: +421 940 854 874

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 8407 6327
BIC/SWIFT: GIBASKBX


Sociálne siete

Kontaktný formulár

Finančná skupina Fineta © 2020-2023 Všetky práva vyhradené.