ISKRA NÁDEJE

ISKRA NÁDEJE je neformálna organizačná jednotka Finančnej skupiny Fineta,
ktorá bola založená 5. mája 2020 so zameraním na pomoc ľuďom v ťaživej
finančnej situácií a na rozvoj, podporu a oceňovanie talentovanej mládeže.

E-mail a sociálne siete

Viac podrobností už čoskoro!